ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ชำระผ่าน Paypal

ตัวอย่างเช่น ยอดก่อนภาษี 2500 + vat7% + ค่าธรรมเนียม 4% = 2,782 บาท คือยอดเงินที่ต้องป้อนในระบบ Paypal เพื่อชำระค่าบริการ
ท่านสามารถชำระเข้าบัญชี Paypal ได้ที่ account : contact@netdesignhost.com
หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเมล์แจ้งยอดเงินและ account ต้นทางมาที่ที่อีเมล์ contact@netdesignhost.com