ชำระเงินสดด้วยตนเอง

ท่านสามารถเข้าไปชำระผ่าน 9 สาขา โดยแจ้งชื่อโดเมนเนม ให้พนักงานหน้า Counter และชำระด้วยเงินสดได้ทันที