ชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่ายเช็คในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด"

และนำเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด" (Netdesign Host Co.,Ltd) บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 253-1-33081-0

สำหรับท่านที่มียอดชำระเกิน 10,000 บาท สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ NetdesignHost เข้าไปรับเช็คที่บริษัทท่านได้