• บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร
  (Email Marketing)

  keyvisual
 • ส่งถึงอีเมล์ปลายทาง 100%
  yahoo,hotmail,gmail

  keyvisual
 • ระบบใช้งานง่าย
  ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ

  keyvisual

บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร (Bomb Mail)

บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร (Email Marketing) เป็นบริการสำหรับ ท่านมีมีรายชื่ออีเมล์ของลูกค้าหรือของสมาชิก และต้องการจะส่ง
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของบริษัทหรือเว็บไซต์ไปยังอีเมล์เหล่านั้น โดย ThaiBombmail.com รับประกันว่า
อีเมล์ทุกฉบับที่จัดส่งผ่านระบบของเราจะถึงผู้รับทุกอีเมล์ 100%